PRATITE SNIŽENJA BESPLATNO

Domaće kompanije pokretač bh ekonomije

Amko komerc 100 % domaći lanac trgovina u kapanji „Upalimo svjetlo u BIH

U aprilu je udruženje „Kupujmo i koristimo domaće“ uz podršku dvadeset i dviju bosanskohercegovačkih kompanija i saradnje brojnih medija pokrenulo kampanju „Upalimo svjetlo u BiH“. Iako u poslovnoj svakodnevnici često konkurenti, domaće kompanije je ujedinila želja da probude svijest naših građana o značaju kupovine domaćih proizvoda i usluga za razvoj bh društva.
Predsjednik udruženja „Kupujmo domaće“ Admir Kapo ističe da je njihova želja da kroz ovu kampanju potaknu građane da razmisle gdje kupuje, da biraju domaći tržni centar i da se tu odluče za domaći proizvod: „Bez toga možemo pokušavati šta god hoćemo, možemo tražiti milijardu alternativa, ali bez podrške domaćem nema ekonomskog napretka.“

Domaće kompanije pokretač bh ekonomije

U ovaj zajednički projekat Udruženja i bh kompanija Amko komerc je pružio nesebičnu podršku i aktivno se uključio u realizaciju kampanje. Muamer Aleta, direktor Amko komerca smatra da su udruženja i kampanje koja se bave domaćom privredom sigurno jedan od pokretača i dobar vid podrške kada je u pitanju naša privreda, kao i to da su jedan vid osvještavanja i buđenja, jedni od onih koji nam daju realnu sliku i „guraju“ nas ka tome da riješimo stvarne probleme bosanskohercegovačke privrede. Dokaz dobrog djelovanja i rada ove kampanje jeste upravo i to što nas podsjeća da se borimo skupa, da smo zajedno jači neizdvajajući pojedinačne interese nego interese svih državljana ove zemlje. „Za nas kampanja predstavlja prepoznavanje i bolju prodaju domaćih proizvoda te podršku kako domaćim privrednicima tako i građanima ove države. Neophodno je razviti svijest bh građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda u domaćim trgovinama, jer na taj način svaki građanin direktrno utiče na državni budžet i dobrobit svih građana. Novac koji je potrošen na domaće proizvode ostaje u državi BiH i dalje kroz obrt i opticaje stimuliše zaposlenje domaće radne snage. Naši domaći proizvođači svakim danom kreiraju više različitih proizvoda, što je ohrabrujuće za našu budućnost, prosperitet naše zemlje. Mi kao 100 % domaći lanac njihov smo siguran partner, svakodnevno radimo na opstojnosti domaćih proizvođača i pružamo im podršku u plasmanu njihovi proizvoda na tržište BiH posredstvom prodajne mreže.”
Trenutno Amko komerc raspolaže samo s preliminarnim podacima o uspješnosti kampanje, ali računaju na uspjeh zbog iskustva iz slične kampanje koju je Amko komerc organizovao 2012. godine u saradnji sa Udruženjem Kupujmo domaće i domaćim proizvođačima, kada je rast prodaje domaćih proizvoda bio preko 30%, te se nadaju da će i ova kampanja imati pozitivne rezultate. Direktor Amko komerca navodi kako domaće kompanije imaju niz problema u poslovanju, a na prvom mjestu je neuređena i neusklađena zakonska regulativa iz oblasti trgovine, nedostatak podrške od strane države (veliki nameti poreza doprinosa PDV, akcize itd). Za uspješnu privredu bilo koje zemlje neophodna je podrška državnih organa. “Danas možemo vidjeti da i najrazvijenije zemlje, direktno utječu i interveniraju na tržištu, daju raznovrsne poticaje svojim privrednicima, dok kod nas iste gotovo da i nema, posebno u proizvodnom sektoru. Osim toga bitno je spomenuti i svijest potrošača da kupuju domaće, koja nažalost još uvijek nije dovoljno razvijena, a nelojalnu konkurenciju domaćim kompanijama prave inostrani brendovi koji su jako dobro pozicionirani na bosanskohercegovačkom tržištu”, pojašnjava Aleta. Mišeljenja je da je ključni faktor za uspjeh bosanskohercegovačke privrede upravo saradnja između domaćih lanca trgovine i domaćih proizvođača; a krajnji cilj je probuditi svijest građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda u domaćem lancu prodaje koji je dobro pozicioniran. Samo zajedničkim snagama bh privreda će imati “svjetliju” budućnost ali i bolju sadašnjost.

face